Svenska Rottweilerklubben är en officiell rasklubb inom Svenska kennelklubben som ägnar sig åt rottweilers. Rottweilerklubben kan fungera som en viktig resurs för dig som vill bekanta dig med rasen och som en samlingsplats för alla oss som älskar rottweilers. Klubben har flera lokalavdelningar och är därmed tillgänglig från Skåne och Bleking i söder till övre Norrland. De vill vara till nytta för alla med ett intresse för denna kraftfulla och intelligenta ras. Om du står inför beslutet att köpa en rottweiler kan de ge många råd kring vad du bör tänka på. Som nybliven hundägare kan du få tips om aktivering och produkter samt även delta i deras kurser och gå på utvecklande läger med din rottweiler.

Rottweilerklubben har något för alla med rottweiler

En Rottweiler är en brukshund som behöver mycket motion och mental stimulans. Den är dessutom storvuxen och har ett naturligt vaktbeteende. Det är alltså en ras som kräver en del arbete och uppmärksamhet från sin ägare för att den ska komma till sin rätt. Potentialen är dock stor och det lönar sig verkligen att lägga ner tid på att träna och umgås med sin rottweiler. En av anledningarna till att engagera sig i Rottweilerklubben kan vara just möjligheten att få tips och råd kring hur man tränar sin hund på ett bra sätt.

Rottweilerklubben erbjuder trevligt umgänge med hunden i fokus, för alla sina medlemmar. Om du gillar att tävla med eller ställa ut din hund kan Rottweilerklubben fungera som en slags portal där du får aktuell information om vad som är på gång. De siktar även på att hålla hemsidan uppdaterad kring aktuell forskning som berör rottweilers och på deras hemsida delar de ibland med sig av intressanta resultat. Oavsett hur ditt intresse för rasen kommer till uttryck kan du hitta det du letar efter på deras hemsida och de kan även bidra till ansvarsfullt genomförd valphänvisning och, vid behov, omplacering av rottweilers.

En speciell hundras

Rottweilern är en gammal hundras som avlats fram för att fungera som beskyddare av människor under tuffa förhållanden. Rasen är väldigt mångsidig och kan lära sig många svåra uppgifter som normalt kräver väldigt specialiserade raser. Det är inte inte för intet som rasen idag används i många militära och polisiära sammanhang. Rottweilerklubben kan ge dig stöd oavsett om det är en skyddshund eller familjehund som du är ute efter. Det är din träning och uppfostran som avgör vilken eller vilka av sina många sidor som din rottweiler kommer att utveckla.

Just det att en rottweiler, beroende på hur den tränas, kan utveckla helt olika och ibland ganska extrema förmågor, gör att man som ägare ofta behöver det stöd man kan få. Inom Rottweilerklubben finns ett stort kunnande om rasen samlat. Vårt syfte är att bland annat att sprida kunskap om rasen och på det sättet främja avel av fysiskt och mentalt sunda samt rasrena hundar. Inom Rottweilerklubben kan du även få möjlighet att dela med dig av ditt eget kunnande, något som brukar vara väldigt belönande på flera plan. Även om mycket aktivitet försiggår i lokalavdelningarna kan de även erbjuda stöd och ett särskilt medlemskap för dig som bor i utlandet.

Fördelar med att vara med i föreningen

Dela glädje och få kunskap genom Rottweilerklubben

Genom Rottweilerklubben kan du få ta del av föredrag om allt från hundars allergier till vilka steg man bör gå igenom om man funderar på att börja ägna sig åt uppfödning av rottweilers. Via såväl vår medlemstidning som på hemsidan kan du få information kring vad som händer på såväl nationell som lokal nivå. Under deras populära sommarläger kan du prova på eller fördjupa dig i många ämnen och aktiviteter som är av relevans för alla som fastnat för rasen rottweiler. Klubben har flera kommittéer i vilka en stor del av föreningens arbete bedrivs. Det kan finnas möjlighet för dig som medlem att engagera dig i någon av dessa. Du som är intresserad av att genomföra MH eller MT-test för att få en bedömning av din hunds styrkor och svagheter kan få hjälp genom Rottweilerklubben.

De flesta hundar är av naturen sociala och att engagera sig i en förening som anordnar möten och läger ger såväl hundar som deras ägare ett stort utbyte. Det handlar inte bara om kunskapsförmedling utan även om att dela glädjen över att ha en rottweiler med andra hundägare. Rottweilerklubben fäster särskilt stor vikt vid att sprida information om så mycket som möjligt av det som påverkar hundars hälsa och om vad du kan göra som hundägare för att din hund ska må bra. De förmedlar även information om aktuella valpkullar för att underlätta för såväl köpare som säljare av rottweilers. Om du skulle få problem med din hund finns det en bra chans att du kan få hjälp med kunskap och kontakter genom din lokalförening.

Så blir du medlem

En rottweiler ställer krav på dig som ägare men rasen har alla möjligheter att blomma ut i den roll som du önskar dig av hunden. Det är ovanligt med hundar som kan fungera så bra i såväl en familjesituation som under skarpa förhållanden där hundens mod och fysiska förmåga sätts på svåra prov. Genom klubben kan du få den hjälp du behöver för att lyckas med träning och aktivering av din rottweiler. De har lokalföreningar på många håll i landet och kan erbjuda ett stort utbud av aktiviteter för såväl nybörjare som för dig som har mycket kunskap om rasen. Du blir medlem i Rottweilerklubben genom att fylla i ett formulär online och sedan betala medlemsavgiften.