Epilepsi är en allvarlig sjukdom som inte bara drabbar oss människor, utan tyvärr kan även hundar och andra djur få liknande anfall. Hos människor yttrar sig epilepsi genom en överdriven känslighet för starka blinkande ljus som kan riskera i att nerverna i hjärnan inte beter sig som de ska. Om ett epileptiskt anfall utlöses kan det se väldigt otäckt ut för de som är runtomkring, musklerna kan nämligen börja krampa häftigt samtidigt som ögonen blinkar i hög hastighet. Ungefär samma sak sker när en hund får ett anfall, fast med den viktiga skillnaden att ett djur inte kan kommunicera på samma sätt som vi människor. Här kan du läsa tips om hur du hjälper en hund som får ett anfall.

Epilepsi som drabbar hundar

När man skaffar en hund är inte epilepsi det första man kommer att tänka på, men det är viktigt att veta att det är ett problem som kan drabba även våra fyrbenta vänner. Hundens hjärna är uppbyggd på liknande sätt som människans, den fylls nämligen hela tiden av hundratals elektroniska signaler i nervcellerna som skickar information till varandra. Dessa automatiska meddelanden kan handla om allt från att röra på benen till att lyfta blicken eller att ta beslut om vart man ska gå. När en hund får ett anfall av epilepsi börjar kroppen reagera långsammare och för dig som ägare kan det vara svårt att få din hunds uppmärksamhet. I dessa lägen gäller det att se upp eftersom ett anfall kan vara på gång.

I svåra anfall av epilepsi kan hunden få kraftiga kramper och praktiskt taget ligga och skaka på golvet. Detta är en upprörande syn men det är viktigt att inte drabbas av panik utan istället ge djuret den hjälp som behövs. Precis som med människor gäller det att se till att luftvägarna är fria så att den drabbade kan andas ordentligt. Hundar har ofta sin tunga hängandes utanför munnen och ifall kramperna drabbar käkarna är det bra att stoppa in den i munnen igen, eftersom den annars kan riskera att tuggas sönder. Det är även smart att flytta på vassa, kantiga objekt i närheten eftersom dessa kan göra att hunden skadar kroppen.

Hundar som hjälper människor

Epilepsi är dessvärre ett utbrett problem bland hundar men när man pratar om denna sjukdom finns även en fördel i att ha en hund i närheten. Man kan lära upp hundar att bli så kallade epilepsihundar, vilket inte betyder att de lider av sjukdomen utan tvärtom att de hjälper människor som är drabbade. En hund kan tränas att känna av ett annalkande anfall lång tid i förväg, vilket i bästa fall kan göra att attacken undviks helt och hållet. Hunden kan både varna sin ägare och människor runtomkring att någonting farligt är på gång, vilket ökar chansen att den utsatta personen får den hjälp som hon eller han är i behov av.

En hund kan hjälpa människor med epilepsi

Det är oklart vad som gör att hundar kan märka att en attack är på väg, men vissa forskargrupper tror att dessa intelligenta djur kan känna av förändrade elektroniska signaler i hjärnan. Det kan även hända att någon särskild doft förändras, vilket i så fall är så svagt att människor inte har förmågan att känna det. För många människor som lider av epilepsi kommer attackerna helt oväntade och är svåra att värja sig från. Att få ett anfall utgör alltid en risk, men faran är desto större om personen dessutom är själv hemma eller utomhus utan sällskap. En epilepsihund är inte bara ett bra sällskap utan kan vara livsavgörande för den som är drabbad av denna oförutsägbara sjukdom. Om man har problem med epilepsi kan man ansöka om en vårdhund hos Hjälpmedelsinstitutet.

En hjälpande hund

Epilepsi är en sjukdom som börjar i hjärnan men som ofta får sitt uttryck i att kroppen krampar och skälver. Dessa anfall kan utlösas av att personen ifråga har blivit utsatt för blinkande ljus eller att något annat starkt intryck som har varit svårt för hjärnan att sortera. Epilepsi är ett svårt sjukdomstillstånd som ännu idag inte är helt klarlagt. Forskarna vet att det handlar om elektroniska spänningar i hjärnan men man vet inte exakt varför det ibland går snett. Det bästa är att undvika akuta sjukdomsattacker genom att lära känna de tidiga varningstecknen och undvika utlösande faktorer.

En stödhund kan hjälpa den drabbade människan att undvika attacker. För människor som drabbas av många epileptiska attacker varje dag är detta ett bra alternativ. Än så länge finns det inte så många stödhundar inom just epilepsi i Sverige, men desto fler utomlands och framförallt i USA. Denna sjukdom är tyvärr vanlig även hos hundar där den ofta visar sig på samma överraskande sätt.